Publicaties

Kies voor Overwinning (auteur Jan Bezemer)

'Kies voor Overwinning' is een uniek boek, waarin onder meer de informatie is opgenomen die we in het psychopastorale proces gebruiken over het voeren van geestelijke strijd. Het boek is een aanrader voor iedereen die het verlangen heeft dat Christus' overwinning meer werkelijkheid wordt in de praktijk van zijn/haar leven.

Over de inhoud van 'Kies voor Overwinning'

Als christenen zijn wij in een strijd verwikkeld. Daar hebben we niet zelf voor kunnen kiezen, maar dat is het logische gevolg van onze overgang vanuit het rijk van Satan naar het rijk van God, twee koninkrijken met totaal tegenovergestelde doelstellingen. Waar Satan ons wil meesleuren in zijn ondergang, wil God ons juist volmaakt doen zijn. De apostel Paulus gebruikt in zijn brief aan de EfeziŽrs de wapenrusting van de Romeinse soldaten als een voorbeeld om uit te leggen, dat God een perfecte, geestelijke wapenrusting aan zijn kinderen heeft gegeven. In dit boek bestuderen we die wapenrusting en leren we om die te gebruiken, zodat we als overwinnaars uit de strijd kunnen komen.

Het Voorwoord en de Inhoudsopgave van het boek 'Kies voor Overwinning' kunt u downloaden.

Het boek 'Kies voor overwinning' kunt u online bestellen.

Wat lezers over 'Kies voor Overwinning' zeggen

Allereerst wil ik mijn bijzondere waardering uitspreken voor uw boek "Kies voor overwinning". Het is heel duidelijk en geeft een goede uitleg van de geestelijke wapenrusting. Ik heb er veel van geleerd en het boek al heel wat keren aan anderen aanbevolen. Zelf doe ik aan bevrijdingspastoraat, en ik vind dit boek heel geschikt voor de nazorg (maar ook voor de voorzorg). (JS)

Wat ik van groot belang acht is dat je de lezer telkens weer wijst op de identiteit en positie die wij in Jezus Christus hebben. Dat doet mij deugd, zeker in combinatie met het feit, dat je terecht zegt, dat iedere christen zijn eigen wapenrusting op de schroothoop moet gooien. (BB)

Goed leesbaar, qua taal en opmaak uitstekend verzorgd, inhoudelijk en (ver)taaltechnisch interessante bespiegelingen en toch praktisch bruikbaar. (GB)

Alles is zo overdacht en doordacht en nageplozen vanuit de grondtekst. Het legt uit wie we zijn in Christus, staande op zijn Woord. Het boek heb ik ervaren als een warme deken, geloof versterkend en als een openbarende ontdekkingstocht. Bladzijde na bladzijde, hoofdstuk na hoofdstuk volop onderwijs en lering met vele voorbeelden en alles prachtig en liefdevol uitgelegd met een schitterende link naar Watchman Nee's 'Zitten, wandelen, standhouden.' (TB)

Dit boek leent zich uitmuntend om met rode oortjes in bijbelstudie- en gespreksgroepen systematisch besproken en doorgenomen te worden, zodat christenen wakkere soldaten van Christus worden die van binnenuit hun wapenrusting op orde hebben, zodat ze bestand zijn tegen de strijd die hoe dan ook eenieder in het leven op enig moment wacht. (TB)

Samen met een kennis, lezen en bestuderen we uw boek "Kies voor Overwinning". We behandelen om de twee weken een hoofdstuk. Het is een eye-opener en er staan zoveel praktische wijsheden in. Het is niet iets om snel uit te lezen. Geweldig dat dit boek is uitgekomen. Het is ons tot zegen en geeft een versterking aan het fundamentele van het geloofsleven. (CvdK)

Eerst en vooral wil ik zeggen, dat ik heel erg geniet van je boek! Je hebt een bijzonder heldere schrijfstijl en weet de bijbelse dingen in alle rust heel duidelijk te maken. En toch geen omhaal van woorden, ik vind het heel knap en erg bruikbaar. Ik wil je dan ook persoonlijk bedanken voor de dingen, die ik ervan leren kon. (GV)
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.