Intakeprocedure
- In het intakegesprek stellen wij ons voor, vertellen over onze werkwijze en beantwoorden vragen. De hulpvrager geeft nadere informatie over zichzelf en over zijn/haar hulpvraag ter aanvulling op de al verstrekte inlichtingen op het intakeformulier.

- Het intakegesprek is zowel voor de hulpvrager als voor de hulpverleners vrijblijvend in die zin, dat nog geen besluit hoeft te worden genomen over een psychopastorale begeleiding.

- Als onze benaderingswijze u toch niet zo aanspreekt, respecteren wij uw besluit om het psychopastorale proces niet in te gaan. Het is ook mogelijk, dat wij u op grond van uw problematiek niet in behandeling kunnen nemen en u eventueel doorverwijzen.

- Wij hebben er geen bezwaar tegen als u zich bij het intakegesprek laat vergezellen door een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld uw partner of iemand uit uw kerk/gemeente).

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.