Visie-statement
Het Hebreeuwse woord rachamiem wordt in de Bijbel gebruikt om uitdrukking te geven aan Gods ontferming, aan zijn barmhartigheid en medelijden met de mens. Rachamiem komt van het woord rèchem, dat moederschoot betekent. Nergens is er een betere zorg en meer bescherming voor het ongeboren leven dan in de moederschoot. De diepere betekenis van rachamiem ligt in het verlengde daarvan: nergens is er betere zorg en meer bescherming voor de mens dan bij God.

Het team van Stichting Rachamiem wil vanuit die ontferming ambulante, psychopastorale zorg verlenen aan medechristenen met geestelijke, psychische of psychosomatische problemen, ongeacht welke kerkelijke achtergrond ze hebben.

Deze website geeft informatie over de mogelijkheden voor christenen om psychopastorale hulp te krijgen bij Stichting Rachamiem.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.